ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Актуално

Квалификация на учителите - ДГ Искра - Стамболийски

Квалификация на учителите

"Как да организираме ежедневието в детската градина като в игрите?"

Квалификация

Провеждане на квалификация
Отсъствия през месец май 2021г. - ДГ Искра - Стамболийски

Отсъствия през месец май 2021г.

Отсъствия на Трета и Четвърта група

УЧИЛИЩЕ#БЕЗОТПАДЪЦИ

Партньорство за красива и чиста България