ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Как да използваме сензорно-интегративни занимания за ранно детска развитие в своята практика

Квалификация - месец април 2023г.

1. Тема: "Как да използвам сензорно-интегративини занимания за ранно детско развитие в своята практика."

2. Място на провеждане: Информационнен център към община Стамболийски, гр. Стамболийски

3. Дата и час на провеждане: 29.04.2023г от 9.00 часа

4. Обучителна организация: "Уча.се" ЕООД

5. Брой участници: осем педагогически специалиста