ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Квалификация на педагогическите специалисти

Предстояща квалификация на педагогическите специалисти

Тема: Успешното общуване! Техники за задаване на въпроси и подходи за взаимодействие.

Място на провеждане: Хотел "България", Хасковски минерални бани

Период на провеждане: 28.05.2022г.-29.05.2022г.

Начален час: 11:00 часа

Обучителна организация: МАКС СМАРТ ИНОВЕЙШЪН ЕООД

Брой участници: 9