ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Прием 2023-2024г.

В ДГ "Искра" целогодишно се приемат деца от 2 до 7 годишна възраст по желание на родителите, при наличието на места и в съответствие със ЗПУО, ДОС за предучилищно образование и Наредба на Общински съвет. Групите са сформирани по нормативните изисквания. Не се допуска подпор по пол, раса, етническа принадлежност, религия, социална принадлежност или друг диференциращ признак. Успешно са интегрирани даца със специални образователни потребности.

Прикачени документи

Заявление за записване в ДГ