ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Дейности

Народни танци - ЕТ "Мона"- Пенко Димитров 

Английски език - ЕТ "Мона" - Пенко Димитров

Вокално пеене - ОБЦРД - преподавател: Виктория Чорлева

Балет - ОБЦРД - преподавател: Кремена Маринашка