ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

За нас

В Детска градина "Искра" гр. Стамболийски се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2 годишна възраст до постъпването им в Първи клас.

Градината се намира в град Стамболийски на ул. "Хаджи Димитър" №1 и е с капацитет от 4 групи.

Детската градина е с централно парно отопление, има обширен външен двор с обособени площадки, вътрешен двор обособен като площадка за обучение по БДП, собствена кухня, физкултурен и музикален салон, интерактивен и езиков кабинет, кабинет за работа с децата със специални образователни потребности. Топли връзки свързват всички помещения. Детската градина е напълно обновена по програма "Енергийна ефективност".

Високо квалифициран екип от педагози и помощно обслужващ персонал се грижи с отговорност и любов за децата и утвърждаване на детската градина като модерен и желан дом на радостта, обичта и талантите.

Възпитателно-образователният процес напълно съответства със съвременните потребности на детето и семейството, чрез регламентирани дейности и допълнителни занимания по:

- ранно чуждоезиково обучение /английски език/ - срещу заплащане

- танци - срещу заплащане

- вокално пеене - организирано от ОБЦРД

- балет - организиран от ОБЦРД

Дейности по интереси -ателиета, организирани от учителите без заплащане:

- Ателие "Аз съм българче"

- Ателие "Пешеходци"

- Ателие "Славейче"

- Ателие "Игри, които децата по света играят"

- Ателие "Малкият математик"

- Ателие "С думите да поиграем"

- Ателие "Знаещите математици"

- Ателие "Мога, зная с думи и букви да играя"