ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Полезно

Уважаеми родители,

Съгласно чл. 10а от Наредба №5 от 2016г. за предучилищно образование и във връзка с извънредната епидемична обстановка, отсъствията на децата  са допустими по желание на родителите след писмено уведомление до директора, когато областта се намира в червена зона.