ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Отсъствия

Децата от Втора, Трета и Четвърта групи -4, 5 и 6 годишни, задължително посещават детска градина през учебното време на учебната година - 15 септември - 31 май. Те могат да отсъстват само по уважителни причини, а те са следните:

- заболяване - предоставя се медицинска бележка с диагноза и период от личния лекар на детето;

- семейни причини - попълва се заявление при директора по образец /10 дни за учебна година/;

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ:

1. При отсъствие на дете 10 или повече дни се предоставя медицинска бележка  от личния лекар за здравословно състояние и липса на контакт със заразно болни. 

2. При отсъствие на дете повече от 2 календарни месеца се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити /хелминти/.

3. При отсъствие повече от 30 календарни дни поради заболяване се предоставя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /дизентерия, салмонела, коли/.