ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Материална база

Детска градина "Искра" разполага:

Четири напълно оборудвани групи за децата с обособени кътове за обучение, игра и почивка:

  1. Учебен кът, оборудван с интерактивен дисплей, лаптоп и цветно мултифункционално устройство
  2. Богат библиотечен кът
  3. Музикален кът
  4. Спортен кът
  5. Природен кът
  6. Кът за изобразителна дейност
  7. Конструктивен кът
  8. Кътове за дейности по избор и творчески игри - кухненски кът, медицинки кабинет, магазин, фризьорски салон, работилница, куклен кът и други.

Детска градина "Искра" разполага още  с:

1. Физкултурен салон / салон за танци / кабинет по музика

2. Интерактивен кабинет, оборудван с интерактивна дъска / езиков кабинет

3. Ресурсен кабинет за работа с деца със специални образователни потребности

4. Учителска стая / методичен кабинет

5. Лекарски кабинет

6. Площадка за обучение по БДП

7. Просторен озеленен двор с обособени детски площадки.

8. Екозанималня в двора на детската градина, реализирана по проект на ПУДООС 2019г.

9."Зелена детска градина" - реновирана детска площадка  по проект на ПУДООС 2022г.