ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Достъп до обществена информация

Заявления се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 15:00 ч.

Адрес: гр. Стамболийски ПК:4210, обл. Пловдив, общ. Стамболийски, ул. "Хаджи Димитър"№1

Е-mail: iskra.52@abv.bg

Лица за контакт:

Недялка Нихтянова - директор, тел: 0898819406

Стоянка Бундова - ЗАС-домакин, тел: 0895670123